Наукова та інноваційна робота

Основні напрямки науково-технічної діяльності:

   • Проведення наукових досліджень та розробка нормативних документів з питань профілактики, діагностики та/або ідентифікації хвороб тварин, апробації методик, оцінки якості та безпечності продуктів тваринного і рослинного походження, кормів тваринного і рослинного походження, кормових добавок, імунобіологічних, біологічних, рослинних, хімічних, хіміко-фармацевтичних, інших засобів захисту тварин;
   • Науково обгрунтована лабораторна діагностика хвороб тварин та оцінка ветеринарно-санітарного стану продуктів тваринного походження, неїстівних продуктів тваринного походження, кормових добавок, преміксів, кормів, ґрунту, води для тварин, а також періодичного контролю за показниками якості та безпечності при внутрішньодержавному виробництві та обігу, імпорті та експорті;
   • Апробація та валідація нового лабораторного обладнання, засобів і методів досліджень в галузі ветеринарної медицини;
   • Надання науково-практичних консультацій установам ветеринарної медицини України з питань лабораторної діагностики хвороб тварин та ветеринарно-санітарної експертизи;
   • Організаційне, методичне та метрологічне забезпечення ветеринарної лабораторної справи в Україні;
   • Арбітражні дослідження у разі виникнення спорів щодо висновків лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи. Результати арбітражних досліджень є остаточними;
   • Організація та контроль виконання щорічного «Плану державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів та інших забруднювачів у живих тваринах, необроблених харчових продуктах тваринного походження і кормах»;
   • Розробка та впровадження в роботу лабораторій ветеринарної медицини методик визначення залишків ветеринарних препаратів та інших забруднювачів у живих тваринах та необроблених харчових продуктах;
   • Організація та виконання щорічного «Плану державного моніторингу інфекційних хвороб тварин на території України».
   • Організація та виконання щорічного «Плану державного моніторингу кормів, кормових добавок, преміксів за безпечністю та якістю».