Державний НДІ з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи

Заступник директора з наукового забезпечення лабораторної діагностики заразних хвороб тварин, завідувач науково-дослідного вірусологічного відділу

 
Заступник директора з наукового забезпечення лабораторної діагностики заразних хвороб тварин, завідувач науково-дослідного вірусологічного відділу

Заступник директора з наукового забезпечення лабораторної діагностики заразних хвороб тварин, завідувач науково-дослідного вірусологічного відділу

Неволько Олег Михайлович

Громадянство: українець
Дата народження: 22 листопада 1967 року
Освіта:
1. В 1985 році поступив в Українську сільськогосподарську академію в м. Києві, яку закінчив в 1992 р.
2. Інститут післядипломної освіти Національного аграрного університету 5 червня 2004 року, підвищення кваліфікації.
3. Національний аграрний університет - факультет якості і безпеки продукції АПК за програмою «Менеджмент безпеки продукції тваринництва за стандартом НАССР» з 12 по 16 травня 2003р., підвищення кваліфікації.
4. 29 листопада 2005 року пройшов навчання по німецькій програмі підтримки України у розвитку української системи оцінки відповідності у відповідності з європейськими та міжнародними нормами по ISO/IEC 17025.

5. В червні 2003 році підвищував кваліфікацію в Українському Учбово-Науковому Центрі Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики за напрямком «Стандартизація, метрологія та сертифікація».
6. В 2004 році підвищував кваліфікацію в Українському науково-дослідному і навчальному центрі проблем стандартизації, сертифікації та якості Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики пройшов підготовку на аудитора з акредитації лабораторій на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC-17025 за програмою погодженою з НААУ (ЕАТ-07).
7. В жовтні 2007 року підвищив кваліфікацію в Національному аграрному університеті ННІ після дипломної освіти.
8. В 2009 році приймав участь у державній програмі «Виконання Україною зобов'язань щодо членства в COT та реалізації політики добросусідства в сільському секторі»
9. З 2001 року проходив стажування і підвищення кваліфікації за кордоном в Угорщині, США, Литві, Німеччині.
Загальний стаж роботи: 31 рік.

  • З липня 1992 року по березень 1995 року працював ветеринарним лікарем дільничної ветеринарної лікарні Соснівського району м. Черкаси.
  • В березні 1995 року був зарахований по переводу на посаду провідного ветеринарного лікаря відділу по хворобам риб Черкаської обласної державної лабораторії ветеринарної медицини.
  • З лютого 1996 року переведений на посаду завідуючого хіміко-токсикологічним відділом.
  • З вересня 1998 року працював на посаді завідуючого відділу ветсанекспертизи.
  • В березні 2000 року призначений на посаду директора Черкаської обласної державної лабораторії ветеринарної медицини та з травня 2002 р. по сумісництву працював завідуючим лейкозним відділом лікарем-серологом ветеринарної медицини.
  • В січні 2006 року в зв'язку з ліквідацією відділу призначений по сумісництву завідуючим серологічним відділом лікарем ветмедицини - серологом.
  • У вересні 2008 року на кафедрі мікробології та вірусології Національного аграрного університету, захистив кандидатську дисертацію по темі: "Порівняльна характеристика методів діагностики хламідіозу с/г тварин та їх удосконалення".
  • В грудні 2009 року призначений на посаду завідувача науково-дослідного епізоотологічного відділу ДНДІЛДВСЕ.
  • В січні 2011 року призначений на посаду заступника директора з питань наукового забезпечення діагностики інфекційних захворювань тварин ДНДІЛДВСЕ.

Займається науковою роботою, неодноразово публікувалися наукові роботи в міжвідомчих наукових збірниках та журналі «Ветеринарна медицина України» (82 наукові статті, 1 ТУ, 4 монографії, 1 патент).


E-mail:  olegnevolko2010@ukr.net
Телефон:  244-77-92

Возврат к списку