Діагностична та протиепізоотична работа

Науково-дослідні відділи

 Науково-дослідний хіміко-токсикологічний відділ
  • Лабораторія атомно-абсорбційної спектрофотометрії
   Дослідження кормів тваринного та рослинного походження, вітамінні добавки, премікси та інші корма на вміст важких металів (свинець, кадмій, мідь, цинк, миш'як, ртуть) методом ААС за допомогою атомно-абсорбційних спектрофотометрів Varian, Thermo, DMA-80.

  • Лабораторія газової хроматографії
    Дослідження продукції тваринного походження, кормів для тварин (в т.ч. для непродуктивних), зерна на вміст залишкових кількостей пестицидів (ХОС, ФОС, карбоматна група), синтетичних піретроїдів, поліхлорованих біфенілів методами тонкошарової хроматографії та газової хроматографії на газових хроматографах фірми Varian.
  • Лабораторія рідинної хроматографії
    Дослідження продукції тваринного походження на вміст залишкових кількостей ветеринарних препаратів методом рідинної хроматографії на рідинних хроматографах з ультрафіолетовим, флюоресцентним детектором фірми Varian та на рідинних хроматографах з подвійним мас-спектрометричним детектором фірми Varian та Waters.
  • Лабораторія ELISA-TEST та визначення мікотоксинів
     Дослідження сировини і продукції рослинного та тваринного походження, кормів для тварин на вміст мікотоксинів (афлатоксини В1, В2, С1, С2, М1, охратоксин А, зеараленон, дезоксиніваленон, фумонізин, Т-2 токсин), гормонів (діетилстильбестрол, 18-?-естрадіол, 19-нортестостерон, тестостерон, зеранол, кленбутерол) методами тонкошарової рідинної хроматографії на рідинних хроматографах фірми Varian та ІФА на імуноферментному аналізаторі SunRise, нітрозамінів, гістаміну, визначення токсичності кормів і зерна та токсичних грибів.
  • Лабораторія фізико-хімічних досліджень
   Дослідження кормів, комбікормів, кормових добавок, преміксів, кормів для непродуктивних тварин, зерна на фізико-хімічні показники та м'яса на леткі жирні кислоти титрометричним та фотоелектроколориметричним методами.

Науково-дослідний бактеріологічний відділ

      Дослідження харчової продукції та кормів на показники якості і безпеки (МАФАнМ, ТАФАнМ, загальна забрудненість, БГКП, Е. coli, ентеробактерії, сальмонели, токсиноутворюючі анаероби, сульфітредукуючі клостридії, Bacillus cereus, Listeria monocуtogenes, Proteus vulgaris, Staphylococcus aureus тощо); мікробіологічні дослідження санітарно-зоогігієних показників, води; діагностику бактеріальних інфекцій тварин, птахів і гідробіонтів методами, рекомендованими МЕБ.

Науково-дослідний відділ ветеринарно-санітарної експертизи

      Визначення антибіотиків за допомогою ELISA-TEST, мікробіологічного методу, RIA, оцінку органолептичних та фізико-хімічних показників в харчових продуктах (м'ясо, молоко, риба, мед, рослинна продукція), а також проведення паразитологічної оцінки риби та інших гідробіонтів.

Науково-дослідний радіологічний відділ

    Визначення питомої активності радіонуклідів Cs137 та Sr90 в кормах та необроблених харчових продуктах тваринного і рослинного походження спектрометричним методом на приладі УСК «Гамма Плюс» з програмним забезпеченням «Прогресс-2000».

Науково-дослідний епізоотологічний відділ

   Проводить епізоотичне розслідування та організацію ліквідації інфекційних захворювань; узагальнення статистичних звітів та оцінку ризиків.
 
Науково-дослідний відділ імунологічних досліджень

      Дослідження сироваток крові тварин на інфекційні хвороби (лептоспіроз, бруцельоз, лейкоз, ІНАН, сап, парувальну хворобу коней, вірусний артериїт, ринопневмонію, туберкульоз, інфекційний епідидиміт баранів, лістеріоз, паратуберкульоз) методами РБП, РЗК, ІФА, РМА, РІД, РДП, РТЗК; морфологічне дослідження крові дрібних домашніх тварин за допомогою гематологічного аналізатора BC-2800Vet.
 
Науково-дослідний вірусологічний відділ

   Діагностика інфекційних хвороб тварин і птахів (сказ, хвороба Ауєскі, ящур, хламідіози, Ку-лихоманка, грип типу А, інфекційний ринотрахеїт і вірусна діарея ВРХ, рота- та коронавірусні інфекції ВРХ, катаральна лихоманка овець (блутанг), класична та африканська чума свиней, ензоотичний енцефаломієліт свиней (Тешенська хвороба), трансмісивний гастроентерит, парвовірусні хвороби, репродуктивно-респіраторний синдром свиней, віспа свиней, грип птиці, ньюкаслська хвороба, віспа птиці, інфекційний ларинготрахеїт, інфекційний бронхіт курей тощо) з ідентифікацією вірусу методами РН, РІФ, РЗГА та серологічними дослідженнями методами РЗК, РН, РЗГА, РНГА, ІФА, FAVN test на культурі клітин; визначення напруженості імунітету проти сказу.
  • Лабораторія молекулярно-генетичних досліджень
      Діагностика інфекційних хвороб тварин і птиці (пташиний грип, АЧС, КЧС, хламідіоз, РРСС, токсоплазмоз, лейкоз, бруцельоз, цирковірус свиней ІІ типу), а також виявлення, ідентифікація та кількісне визначення вмісту ГМО, виявлення ДНК жуйних в кормах та сировині методом ПЛР в режимі реального часу за допомогою ампліфікатора Rotor-Gene 3000.

Науково-дослідний патоморфологічний відділ

      Дослідження патматеріалу, ізольованих органів і туш на захворювання інфекційної та незаразної етіології патоморфологічними, імуногістохімічними, аналітичними та експрес-методами (імунохроматографія, Western blot) з використанням сучасної гістологічної техніки; дослідження кормів та комбікормів аналітичним методом на наявність складових тваринного та рослинного походження; визначення складників різних видів м'ясопродукції та сировини методом мікроструктурного аналізу.
 
Науково-дослідний паразитологічний відділ

  Діагностика паразитарних хвороб мікроскопічним, копрологічним та патoлогоанатомічним методами.